Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PERMANENT24.PL

§ 1. POJĘCIA

Słowniczek pojęć użytych w regulaminie:

 • SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem http://www.permanent24.pl / www.perm24.pl / www.perm24.com Kontakt możliwy ze sklepem jest drogą elektroniczną pod adresem sklep@permanent24.pl, pisemnie pod adresem ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem +48 721 113 001 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
 • FIRMA lub SPRZEDAWCA – przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest TRADERON Sp. z o.o., zarejestrowana w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), pod numerem: 0000830254, Właściwy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO numer NIP: 9512498344, REGON: 385616257 z siedzibą w Warszawie (02-761), ul. Cypryjska 70,
  ADRES - ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa, Kapitał zakładowy: 15 000 zł.
  RACHUNEK BANKOWY PLN - 40 1050 1025 1000 0090 8083 1200,
  RACHUNEK BANKOWY USD - PL44105010251000009080839179,
  RACHUNEK BANKOWY EUR - PL39105010251000009080831218,
  SWIFT - INGBPLPW,
 • CENA - Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (wraz z 23% VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki,
 • TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem,
 • ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422) prowadzenie usługi Konta,
 • REGULAMIN – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Permanent24.pl, sposób zamawiania Towarów, sposób dokonywania płatności za Towary, realizację zamówień, procedurę zwrotu zakupionych Towarów oraz procedurę reklamacyjną,
 • KONTO - prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach korzystania ze Sklepu Permanent24.pl;
 • KLIENT - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Permanent24.pl na zasadach określonych w Regulaminie. Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne powyżej 15 roku życia, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

§ 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca za pośrednictwem witryny Sklepu http://www.permanent24.pl.pl świadczy drogą elektroniczną usługę Konta, która jest bezpłatna. Aby korzystać ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. W celu założenia Konta, należy na stronie Sklepu wybrać opcję „nowe konto”, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin i przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony Sklepu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia konta lub akceptacji regulaminu i dokonaie zakupu „bez rejestracji”. Potwierdzenia dokonuje się poprzez uaktywnienie linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Konto Klienta może zostać usunięte na wniosek Klienta przesłany pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sklepu. Wówczas, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązywana jest z chwilą potwierdzenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usunięcia Konta Klienta ze Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się potwierdzić usunięcie konta niezwłocznie.
 4. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny wypowiedzenia.
 5. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać pisemnie pod adresem wskazanym wyżej lub poprzez e-mail.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności złośliwego oprogramowania komputerowego (tzw. wirusy komputerowe), niechcianych wiadomości elektronicznych (tzw. spam).

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM

Przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku (Towary). Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i mu ją wydać, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży za pobraniem Towarów, o wartości mniejszej od kosztów przesyłki pobraniowej.

§ 4. DOSTĘPNOŚĆ

Oferta prezentowana w Sklepie jest stanem magazynowym Sprzedawcy. Możliwa jest jednak sytuacja kiedy oferowany produkt został wcześniej sprzedany, a informacja o tym nie została na czas zaktualizowana. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się o tym powiadomić Klienta i wskazać możliwy termin realizacji zamówienia.

§ 5. RABATY

Rabaty kuponów promocyjnych nie mogą być sumowane z:
1. rabatami innych kuponów promocyjnych,
2. rabatem zarejestrowanego użytkownika i programem lojalnościowym.

§ 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Prosimy o podanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez sklep internetowy i serwisy sprzedażowe.
 2. Klienci Sklepu dokonują zakupu po uprzednim zalogowaniu się. W celu zakupu wybranego Towaru należy dodać go do „koszyka” i wypełnić formularz zamówienia.
 3. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej dokonanie zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 3 dni, jednakże nie wcześniej niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy ceną (chyba, że Klient wybrał sposób płatności przy odbiorze). Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w Sklepie, wyboru sposobu wysyłki i wyboru zapłaty ceny za Towar. Termin realizacji zamówienia nie dotyczy towarów realizowanych na zasadach przedsprzedaży
 5. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania zakupu (chyba, że wybrał sposób zapłaty za pobraniem). W przypadku nieuiszczenia ceny we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

§ 7. KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Koszt przesłania zamówionego Towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki oraz od wielkości przesyłki, wartości zamówienia i aktualnych cen firm kurierskich, poczty polskiej i innych firm wysyłkowych.
 2. Koszty przesłania Towaru opisane są w zakładce „rodzaje i koszty dostawy” i dostępne podczas zamawiania wybranego Towaru w sklepie internetowym.
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, zostanie on obciążony kosztem zwrotu przesyłki w wysokości 20 zł. Naliczona zostanie również kwota kolejnej przesyłki do klienta.
 4. W przypadku złożenia przez klienta kilku zamówień w tym samym okresie, sprzedawca będzie próbował w razie możliwości połączyć zamówienia w jedną przesłkę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, którego wartość jest znacząco niższa od kosztu dostawy owego zamówienia.


§ 8. PŁATNOŚĆ

 1. Pobranie - w przypadku płatności za pobraniem należy zapłacić gotówką kurierowi.
 2. Przelew Bankowy - przy wyborze formy płatności „Przelew bankowy”, kwotę należności za zamówienie należy przelać na Rachunek Bankowy.
 3. Przelew online - przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych Autopay SA, payU, iMoje, Przelewy24.
 4. Karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic– przelewy realizowane są za pośrednictwem Autopay SA, payU oraz Przelewy24
 5. Portfel elektroniczny – przelewy realizowane są za pośrednictwem systemu paypal

§ 9. DOSTAWA

Wysyłka towaru jest realizowana wg wybranej przez Klienta firmy transportowej. Czas dostarczenia paczki wynosi przeważnie 1-4 dni roboczych. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – pobierz wzór.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ze Sklepu do Klienta, z zastrzeżeniem § 11.2 ust. 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 8. Klient przy odbiorze paczki, która nosi ślady uszkodzenia proszony jest o spisania protokołu szkody w obecności kuriera lub umieszczenie informacji o tym fakcie na liście przewozowym.

§ 11. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Do umów stosuje się przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 121).
 2. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Klient powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania. Wszystkie z powyższych informacji należy zawrzeć w emailu przesłanym na adres sklepu.
 3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
 4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 21 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 7 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Uszkodzenia mechaniczne - nie będące wynikiem wad fabrycznych - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

§ 12. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI (nie dotyczy KONSUMENTÓW)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 2. Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona, a sprzedawca gwarantuje bezpłatny serwis do 12 miesięcy od momentu zakupu towaru.
 3. Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy. Jeżeli w ofercie produktu nie jest określony inny termin to Klient może zwrócić zakupiony towar do 30 dni od daty otrzymania. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru. Zwracana jest wyłącznie cena zakupu produktów. Produkt można zwrócić jeżeli jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 .
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 6. Sprzedawca może udzielić gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji i warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w dokumencie KARTA GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy Klient otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy.
 7. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 8. Na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 10. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Klient nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 11. Uszkodzenia mechaniczne - nie będące wynikiem wad fabrycznych - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 12. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona Sprzedawca odeśle na koszt Klienta reklamowany Towar. Jeśli Klient nie odbierze reklamowanego produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 6 miesięcy, po czym zostanie uznany za porzucony i przejdzie na wyłączną własność Sprzedawcy.
 13. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji przejdzie na wyłączną własność Sprzedawcy lub zostanie zutylizowany.
 14. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne ustawienia kolorów w monitorze KLIENTA.


§ 13. PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

Przesyłki zagraniczne realizowane zgodnie z cennikiem zawartym na podstronie „rodzaje i koszty dostawy".

§ 14. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności sklepu.

§ 15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma TRADERON zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Administratorem danych osobowych jest TRADERON Sp. z o.o., zarejestrowana w KRS, pod numerem: 0000830254, numer NIP: 9512498344, REGON: 385616257 z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. ka 4A/203.
 3. Sklep internetowy permanent24.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania umów wskazanych w treści Regulaminu, kontaktowania się Sprzedawcy z Klientami w zakresie wykonania tychże umów, prowadzenia Konta oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 5. Klient ma prawo dostępu do zebranych danych osobowych i ich poprawiania. W tymże celu, powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy żądanie udostępnienia danych lub ich poprawienia. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do ww. żądania w terminie 7 dni od doręczenia żądania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda w każdej chwili może być cofnięta. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 7. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane Kupującego są przekazywane administratorowi systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji – administrator sklepu permanent24.pl nie ma w żadnym momencie dostępu do owych danych.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące Konto oraz hasło Klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie strony rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 7. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie na podane przez niego podczas składania zamówienia dane faktury bez podpisu i przesłanie jej w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121); Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1422). Od 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).
 9. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep permanent24.pl są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 10. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronach Sklepu permanent24.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 11. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie mają jedynie charakter poglądowy. Mogą one różnić się od oferowanego produktu zarówno w zakresie koloru, funkcji czy też prezentowanych na zdjęciach dodatków,
  akcesoriów i innych elementów występujących na zdjęciach. W celu uzyskania precyzyjnej informacji o oferowanym produkcie oraz załączonych akcesoriach należy dokładnie przeczytać opis produktu lub zadać pytanie przez formularz kontaktowy.
 12. W przypadku sporu konsumenckiego Klient i Sprzedawca mogą oddać spór do rozstrzygnięcia przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej pod adresem ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl